С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на www.izeo.bg.

 

Тази страница показва реда и условията, при които става продажбата на част от продуктите, регистрирани на сайта ни www.izeo.bg за Вас.

Моля, прочетете тези правила и условия внимателно, преди да поръчате продукти от нашия сайт.

 

Предмет на общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на услугите от izeo.bg чрез сайта. Каталоговата част на izeo.bg е достъпна за разглеждане от всички. Регистрацията в сайта дава възможност на izeo.bg да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка.

 

Използването на този уеб сайт означава, че приемате тези правила и условия, заедно с нашата политика за конфиденциалност, независимо от това дали ще решите да се регистрирате при нас, или не. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, не използвайте този уеб сайт.

 

1. Информация за нас

1.1. Www.izeo.bg е сайт, управляван от Естео ЕООД ("ние" или "доставчик"). Ние сме регистрирани в България със седалище в гр. Пловдив 4000, бул. Княгиня Мария Луиза 68. ЕИК 202651929, телефон за контакти 0895 549 020.

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

2. Обслужване и доставка

Можете да видите подробности за доставката в секцията за доставка.

 

3. Състояние

При подаване на поръчка чрез нашия сайт, Вие гарантирате, че:

3.1.1. Вие сте законно способен да влезете в обвързващи договори;

3.1.2. Вие сте на най-малко 18 години;

 

4. Формиране на договора между Вас и нас.

4.1. След подаване на поръчка, ще получите имейл от нас, който потвърждава, че сме получили Вашата поръчка. Моля, имайте предвид, че това не означава, че поръчката е била приета. Поръчката Ви представлява оферта за нас, за да си закупите продукта.

Всички поръчки са обект на наличността и на приемането от нас, а ние ще потвърдим това приемане, като се свържем с Вас, за да потвърдите поръчката си по телефона. Договор между нас ще се формира само когато се свържем с Вас по телефона.

4.2. Ако направите грешка с поръчката, имате възможност да я коригирате, преди да сме я обработили. Ако Вашата поръчка е вече обработена също може да я коригирате, но това може да удължи срока за доставка. Ако Вашата поръчка вече е изпратена, моля, връщайте и заменяйте продуктите в съответствие с нашата политика на връщане.

4.3. Договорът ще се отнася само за тези продукти, чието изпращане сме потвърдили по телефона. Ние няма да бъдем задължени да изпратим всички продукти, които са били част от поръчката Ви, докато не потвърдим, че те са налични и могат да бъдат изпратени.

4.4. Имаме право да откажем всяка поръчка, направена от Вас по някаква причина.

 

5. Правата на потребителите

5.1. Ако сте сключили договор като потребител, можете да отмените договора по всяко време в рамките на 14 работни дни, започвайки от деня, след като сте получили продукта/ите. В този случай, ще получите пълно възстановяване на платената цена за продуктите, в съответствие с нашата политика за връщане на стоката.

 

6. Наличност и доставка

6.1. Поръчката Ви ще бъде изпратена след като я потвърдите по телефона.

 

7. Цена и начин на плащане

7.1. Дължимата цена на продуктите ще бъде същата като тази в уеб сайта в момента на поръчката.

7.2. Плащането се извършва чрез наложен платеж на куриерската фирма. Не получавате поръчката си, докато не я заплатите.

7.3. Цените подлежат на промяна без предизвестие, но промените няма да се отразяват на поръчки, които вече са приети.

 

8. Връщане

8.1. За подробности относно връщане, моля, обърнете се към отдел Връщане.

8.2. Срок за връщане- 14 дни от датата на получаване на пратката.

 

  1. Други условия

9.1.1. Ползвателят и Доставчикът в платформата izeo.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

 

9.1.2.  Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

9.1.3.  В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата izeo.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

9.1.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

9.1.5.  За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

9.1.6.  Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на izeo.bg.

 

9.1.7. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

 

9.1.8 Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

 

9.1.9  Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

9.1.10. Ако Ползвателя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена.

 

 

9.1.11. Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

       9.1.11.1. Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на izeo.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

 

9.1.11.2. Действие на отказа:

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

10. Изменение и достъп до общите условия

 

10.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на izeo.bg, които имат регистрация.

 

10.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля. (Чл. 147б, ал. 3, вр. ал. 2. ЗЗП)

 

10.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.

 

10.4. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес izeo.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 05.09.2019.